Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Sloepverhuur Recreatiehaven Fjouwerhûs B.V.

Wij van Recreatiehaven Fjouwerhûs zorgen goed voor onze boten, wij verwachten uiteraard dat u dat als huurder ook doet. We wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid en respect te hebben voor de omgeving, natuur, opvarenden, mede watersporters en de plaatselijke regels. Bij het huren van een sloep bent u te allen tijde aansprakelijk voor schade en de gevolgen hiervan. Hieronder sommen we enkele gedragsregels op die we van u als huurder verwachten na te leven.

Belangrijk om als huurder te weten; Onze boten zijn niet geschikt om te trekken, drukken of slepen van andere boten of attributen zoals fun-tubes etc., dit is absoluut verboden! De minimale leeftijd van de huurder bedraagt 21 jaar, u wordt vriendelijk verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Zonder identificeren met een geldig legitimatiebewijs wordt de verhuur van een sloep door Recreatiehaven `Fjouwerhûs geweigerd. Overmatig gebruik van alcohol en of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan, bij overmatig gebruik kunnen we u gebieden terug te keren naar een door ons aangewezen aanmeerplaats of de opstapplaats. Mocht u pech krijgen of in een andere lastige situatie terechtkomen bent u verplicht ons hiervan meteen telefonisch op de hoogte te stellen. Onze sloepen zijn geschikt tot 8 personen, met meer dan 8 personen aan boord gaan is ten strengste verboden. Bij het meebrengen van uw hond brengen we € 25,- schoonmaakkosten in rekening (deze word later van de borg ingehouden), let op uw hond mag niet op de kussens zitten.

1. VERPLICHTING Recreatiehaven Fjouwerhûs.

Recreatiehaven Fjouwerhûs zal het schip in goede staat op het overeengekomen tijdvak aan de contractant ter beschikking stellen. Het zal kunnen dienen tot het gebruik waarvoor het is bestemd. Recreatiehaven Fjouwerhûs zal alleen verhuren als zij het verantwoord vindt. Bij slechte weersomstandigheden zoals storm e.d. of onbekwaamheid van de huurder kan de betreffende medewerker van Recreatiehaven Fjouwerhûs de overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen.

2. VERPLICHTINGEN HUURDER.

De huurder zal het schip als een goede schipper en in overeenstemming met de bestemming gebruiken: (A) De huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. (A) De huurder zal het schip zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, niet geheel niet gedeeltelijk. (C) De huurder zal aan het einde van de huurperiode het schip aan Recreatiehaven Fjouwerhûs terug leveren in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het ontvangen heeft. (D) De huurder mag het schip niet uit het water halen mits hier niet een dringende reden voor is. Alle kosten voor het houden van en het varen met het schip zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden en kosten voor verlichting zijn voor rekening van de huurder. Bij huur van een sloep voor meerdere dagen is de huurder verantwoordelijk voor de brandstof.

3. WAARBORGSOM/ VERZEKERING.

De sloepen die u bij Recreatiehaven Fjouwerhûs huurt zijn verzekerd. Bij het aangaan van de huur betaalt u een borgsom van € 200,- per sloep. Tijdens de Sneekweek en het Skûtsjesilen

is de borg € 500,- Dit bedrag wordt aan het einde van de huurperiode aan u terugbetaald als u het schip op tijd, schadevrij en schoon weer bij Recreatiehaven Fjouwerhûs inlevert. Recreatiehaven Fjouwerhûs heeft het verhuurde ten behoeve van de verhuur verzekerd voor de vaart op de binnenwateren, waartoe uitdrukkelijk niet behoort: Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer.

4. INVENTARIS.

U wordt verzocht de inventaris bij vertrek te controleren. Als deze niet volledig is, dan moet u dit melden zodat voor aanvulling kan worden gezorgd. De kussens dienen aan boord te blijven, bij verlies hiervan zijn de kosten € 200,- per kussen. Als bij terugkomst blijkt dat de inventaris niet compleet is worden de ontbrekende stukken in rekening gebracht en ingehouden op de borgsom.

5. AANSPRAKELIJKHEID.

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen van personen aan boord, of het verlies van goederen die zich aan boord bevinden tijdens de verhuurperiode.

6. SCHADE.

Schade ontstaan door onderstaande feiten komen volledig voor rekening van de huurder: (A) Schade door te varen en/of aan te leggen op verboden plaatsen. (B) Schade door s ’nachts vanaf 1 uur na zonsondergang te varen. (C) Schade door onzorgvuldig gebruik van apparatuur waardoor brand ontstaat. (D) Schade door te varen bij windkracht 6 en daarboven. (E) Schade door te varen in wateren, die vanwege de verzekering niet zijn toegestaan, (zie punt 3. vaargebied). (F) Schade door deelneming aan wedstrijden. U bent verplicht schade direct te melden, en voor het (laten) verrichten van schade hebt u toestemming nodig van Recreatiehaven Fjouwerhûs. Recreatiehaven Fjouwerhûs bepaalt en regelt de afhandeling van de schade.

7. AANVARING.

Bij een aanvaring dient u de volgende punten in acht te nemen: (A) Direct de waterpolitie inlichten en een proces-verbaal laten maken. (B) Adres(sen) van derden noteren en foto`s maken van ongeval locatie. (C) Omschrijving van de toedracht van de aanvaring noteren en door beiden partijen laten ondertekenen. (D) Contact opnemen met de verhuurder en gegevens doorgeven.

8. ANNULERING.

Bij annuleren wordt altijd een tegoedbon gegeven met een code om op een later tijdstip alsnog te boeken. Bij slecht weer kan er geannuleerd worden, de beslissing hiervan ligt bij de verhuurder. Als de huurder nog niet betaald heeft wordt er een factuur verstuurd welke binnen 7 dagen voldaan dient te worden.

9. WANPRESTATIES Recreatiehaven Fjouwerhûs

Als Recreatiehaven Fjouwerhûs haar verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. Recreatiehaven Fjouwerhûs zal in dat geval onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

10. WANPRESTATIES HUURDER.

De huurder is in gebreke als blijkt dat de verplichtingen uit deze overeenkomst niet worden nagekomen, Recreatiehaven Fjouwerhûs kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter dan per direct ontbinden en het gehuurde onmiddellijk terugnemen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. De huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen. Bij later terugkomen dan er geboekt is wordt er € 50,- (vijftig euro) per kwartier in rekening gebracht met een maximum van € 200,- (borg).

Huurvoorwaarden en prijzen kunnen door verhuurder gewijzigd worden, u vindt deze op onze website; www.fjouwerhus.nl

Door een vinkje te zetten bij het kopje ‘algemene voorwaarden’ bij het boeken/reserveren van een sloep op www.fjouwerhus.nl, gaat de huurder akkoord met deze voorwaarden.

To top